Lausunto tasavallan presidentin asetuksesta Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista