Lausunto luonnoksesta: Ensitiedon antaminen; Hyvä käytäntö -konsensussuositus