Lausunto: Kansallista yritysvastuulakia koskeva arviomuistio, VN/27236/2020