Lausunto kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelusta