Lausunto: kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteko