Etusivu Kannanotot Lasten säilöönotolle ei näytä tulevan loppua

Lasten säilöönotolle ei näytä tulevan loppua

Työryhmän luonnos ulkomaalaisten säilöönottoa koskevaksi lakiesitykseksi ei huomioi hallituksen lupauksia lainkaan, vaan passittaisi lapsia edelleen säilöön.

”Tämä luonnos on meille todella suuri pettymys. Hallitus lupasi vuonna 2011 kieltää yksin Suomeen tulleiden pakolaislasten säilöönoton. Tämän esityksen toteutuessa lapsia voitaisiin edelleen ottaa säilöön jopa kuudeksi vuorokaudeksi”, sanoo Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen.

Hallitusohjelman linjausten mukaan yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönotto pitää kieltää. Tämä ei toteudu parhaillaan lausuntokierroksella olevassa työryhmän luonnoksessa ulkomaalaisten säilöönottoa koskevaksi lakiesitykseksi. Luonnoksessa hallitusohjelman lupaus kierretään niin, ettei kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita alaikäisiä yksin maahan tulleita turvapaikanhakijoita enää luokitella turvapaikanhakijoiksi.

 ”Kaikkien lasten säilöönotto pitää lopettaa – niin yksin maahan tulleiden lasten kuin lapsiperheidenkin. Säilö ei ole sopiva paikka lapselle.”

”Tämä on saivartelua ja auttaa hallitusta pysymään lupauksessaan vain sanojen tasolla. Nyt tarvitaan tiukkaa poliittista ohjausta ja ryhtiä, niin sisäministeriltä kuin muilta hallituspuolueilta. Jos jotain luvataan kieltää, sitä ei voi tällä tavalla kiertää”, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Luonnoksen mukaan yksin maahan saapuneiden lasten säilöönotto olisi edelleen mahdollista jopa kuudeksi vuorokaudeksi. Lapsiperheet voitaisiin edelleen ottaa säilöön jopa vuodeksi.

Työryhmän esitys ei myöskään täytä hallitusohjelman lupausta siitä, että säilöönotolle etsitään vaihtoehtoja. Metsälän 40-paikkainen säilö Helsingissä on toistuvasti liian täynnä, minkä takia säilöön otettuja joudutaan sijoittamaan putkaan.

”Kansainvälisesti suositellaan, että säilöönoton käyttöä vähennetään ja sille etsitään vaihtoehtoja. Nyt työryhmä näyttää käyttäneen aikaa luodakseen lisää perusteita ulkomaalaisten säilöönotolle, eikä säilöönotolle esitetä vaihtoehtoja. Luonnoksesta ei löydy ehdotuksia, joilla Metsälän säilön ruuhkat helpottaisivat”, sanoo Susanna Mehtonen.

Lappeenrannan Konnunsuolle on tarkoitus avata lapsille ja lapsiperheille tarkoitettu säilö myöhemmin tänä vuonna. Viranomaiset ottavat Suomessa säilöön vuosittain yli tuhat ihmistä. Amnestyn arvioiden mukaan onkin epätodennäköistä, että uusi säilö merkittävästi helpottaisi säilöönottoruuhkaa. Vuonna 2013 Metsälän säilössä Helsingissä oli 10 yksin maahan tullutta lasta ja 31 huoltajan kanssa säilössä ollutta lasta.

Sisäministeriön nimittämän työryhmän luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys laista eduskunnalle kesäkuussa 2014.

Ihmisiä otetaan säilöön esimerkiksi silloin, kun selvitetään ulkomaalaisten henkilöllisyyttä tai turvataan heidän poistamisensa maasta. Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaan säilöön ottamisen tulee olla viimeinen keino, johon turvaudutaan vain, jos muuta vaihtoehtoa ei ole.

Amnestyn mielestä lasten säilöönotto pelkästään maahanmuutosta johtuvista syistä ei ole perusteltua. Säilöönotto loukkaa ihmisoikeuksia, oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja liikkumisen vapautta.

Seuraa meitä: