Kreikka heikentää turvapaikanhakijoiden oikeuksia koronan varjolla

Automaattinen säilöönotto, suljettuja keskuksia ja nopeutettuja tuomioistuinkäsittelyitä – Kreikassa moni asia on muuttumassa turvapaikanhakijoiden osalta uuden lakimuutoksen myötä. Harva näistä muutoksista on ihmisoikeuksien kannalta hyvä.

Kreikassa päätettiin muuttaa lakia turvapaikanhakijoiden asemasta 8. toukokuuta. Tuore päätös jatkaa Kreikan linjaa, joka kääntää selkänsä turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksille.

Automaattiset säilöönotot ovat pandemian aikaan tavallistakin vastuuttomampi teko

Kreikka on päättänyt aloittaa turvapaikanhakijoiden automaattisen säilöönoton. Jatkossa kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, joiden valitus on hylätty, otetaan automaattisesti säilöön. Näin tehdään myös kaikille niille, jotka ovat joutuneet palautusmenettelyyn eli joiden kotimaahan palauttaminen on viranomaisilla valmisteilla. Säilöönotetut elävät suljetuissa, vankiloita muistuttavissa keskuksissa, joissa ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta, rajoitetaan voimakkaasti.

Päätös automaattisista säilöönotoista on ihmisoikeussopimusten vastainen, sillä ihmisoikeuksia ei saisi rajoittaa, jollei se ole välttämätöntä. Näin laajamittainen ja automaattinen säilöönotto ei tätä edellytystä täytä.

Hallituksen päätös pakottaa ihmisryhmiä ahtaisiin ja usein ylitäysiin tiloihin ei ole vastuullista koronaviruspandemian aikaan. Uusi laki ei vaaranna ainoastaan säilöönotettujen terveyttä vaan on myös kansainvälisen oikeuden vastainen, sillä sen mukaan säilöönoton tulee olla viimeinen keino”, sanoo Adriana Tidona, Amnesty Internationalin maahanmuuttotutkija.

Pandemian aikaan moni valtio on korostanut entisestään säilöönoton vaihtoehtoja, sillä ihmisten sulkeminen laitoksiin, joissa sosiaalinen eristäytyminen on mahdotonta, on viruksen leviämisen estämisen kannalta huono ratkaisu. Nyt ei ole oikea hetki sulkea lisää ihmisiä täysiin keskuksiin.

”Kreikan hallituksella on vastuu turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten suojelemisesta kaikkina aikoina, mutta erityinen vastuu tähän on pandemian aikana. Hallituksen täytyy harkita uudelleen ehdotustaan turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten automaattisesta säilöönotosta. Säilöönotolle pitäisi luoda turvallisia vaihtoehtoja, vaatii Tidona.

Muutoksia oikeuskäsittelyihin, pakolaisleireihin ja oleskelulupiin

Kreikka on aiemmin ilmoittanut, että se aikoo siirtää turvapaikanhakijoita pois saarten pakolaisleireiltä. Saarten tilanne on ollut katastrofaalinen jo ennen koronaviruspandemiaa, ja Amnesty on vaatinut turvapaikanhakijoiden evakuoimista mantereelle.

Uuden lakimuutoksen myötä Kreikan hallitus aikoo korvata saarten avoimet leirit suljetuilla keskuksilla. Vaikka ihmisten siirtäminen leireiltä onkin tärkeää, saattaa ehdotettu muutos kuitenkin muodostua vielä huonommaksi vaihtoehdoksi. Suljetut keskukset rajoittavat ihmisten liikkumisvapautta samalla tavoin kuin säilöönottokeskukset. Turvapaikanhakijoiden majoittaminen tällaisissa keskuksissa voi vaarantaa heidän ihmisoikeutensa ja pandemian aikaan myös terveytensä.

Myös turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa heikennetään entisestään. Tulevaisuudessa yhä useampi tuomioistuimiin tehty turvapaikkavalitus tullaan käsittelemään vain yhden tuomarin komiteassa, vaikka valitusasiat muutoin tehdäänkin tavallisesti suuremmissa kokoonpanoissa. Väärien päätösten havaitseminen tällaisessa kevennetyssä prosessissa on entistä vaikeampaa, jolloin riski siitä, että turvapaikanhakija joutuu palautetuksi hengenvaaraan, kasvaa.

Tilanteessa, jossa turvapaikanhakijan hakemus hylätään, viranomaiset ovat voineet harkita humanitaarisen suojelun myöntämistä. Nyt myös tämä mahdollisuus ollaan poistamassa. Humanitaarinen suojelu on vaihtoehtoinen suojelun muoto niille, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan, mutta joiden palauttaminen kotimaahan voisi olla ehdottoman palautuskiellon vastaista tai inhimillisten seikkojen, kuten vakavan sairauden, takia käytännössä mahdotonta.

Turvapaikanhakijat Kreikassa kohtaavat jo nyt haasteita ja ihmisoikeusloukkauksia – heidät on majoitettu epähygieenisille ja täysille leireille, heidän oikeuttaan terveydenhuoltoon on ajoittain rajattu voimakkaasti ja turvapaikanhakijoita auttavien järjestöjen toimintatilaa on kavennettu.

Amnesty vaatii, että Kreikka muuttaa välittömästi turvapaikkapolitiikkaansa ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Turvapaikanhakijoilta ei voi koronan varjolla viedä heidän oikeuksiaan.