Kannanotto: Menneiden virheiden välttämiseksi ja uuden sivun kääntämiseksi Turvapaikka- ja maahanmuuttosopimuksen riskialttiisiin osiin on puututtava ja positiivisia näkökohtia laajennettava