Järjestöt: Rafahin hätäapu on luhistumassa – valtioiden ryhdyttävä välittömiin toimiin