Järjestöt muistuttavat: Julkisella vallalla on vastuu turvata ihmisoikeudet