Etusivu Uutiset Israelin suunnittelemat alueliitokset ovat laittomia ja johtavat vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin Länsirannalla

Israelin suunnittelemat alueliitokset ovat laittomia ja johtavat vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin Länsirannalla

Huhtikuussa 2020 Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu solmi liittouman poliittisen vastustajansa Benny Gantzin kanssa. Yhteistyösopimukseen kuului Netanjahun vaalilupauksen lunastaminen – pääministeri haluaa liittää osia miehitetystä Länsirannasta Israeliin.

Benjamin Netanjahun suunnittelemat alueliitokset olivat osa myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin niin sanottua Lähi-idän rauhansuunnitelmaa. Trump totesi keväällä, että Länsirannan miehitetyt alueet voidaan liittää osaksi Israelia. 

Trumpin hallituksen esittelemä suunnitelma johtaa ainoastaan entistä vakavampiin ihmisoikeusloukkauksiin ja vahvistaa rankaisemattomuuden kulttuuria, joka on mahdollistanut sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan Länsirannalla jo vuosikymmenten ajan. 

Liittämishanke voi edetä Israelin parlamentin eli Knessetin äänestettäväksi heinäkuun alusta alkaen. Suunnitellut alueliitokset kattavat jopa 33 prosenttia Länsirannan pinta-alasta. 

Tässä artikkelissa listataan 10 asiaa, jotka jokaisen on hyvä tietää Israelin suunnitelluista alueliitoksista. 

1. Kyseessä on kansainvälisen oikeuden räikeä loukkaus

Alueliitoksessa on kyse voimakeinoin tapahtuvasta alueen haltuunotosta ja pakkoliittämisestä toisen valtion hallintaan tai sen osaksi. Netanjahun tarkoituksena on siis pakkoliittää Länsirannan miehitetyt alueet Israeliin. Tämä on vastoin kansainvälistä oikeutta. 

Näillä laittomilla alueliitoksilla ei siksi ole todellista vaikutusta Länsirannan oikeudelliseen asemaan, vaan kansainvälisen oikeuden kannalta alueet katsotaan edelleen miehitetyiksi. 

Käytännössä pakkoliitos tarkoittaa sitä, että Israel ulottaa laittomasti omat oikeussääntönsä Palestiinan miehitetyille alueille. 

2. Suunnitelma on osoitus täydellisestä välinpitämättömyydestä kansainvälistä oikeutta kohtaan

Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta asia on kristallinkirkas – alueiden pakkoliitokset ovat laittomia. Israelin toimet osoittavat täydellistä välinpitämättömyyttä kansainvälisiä sopimuksia kohtaan. 

Vaikka alueliitokset toteutettaisiin, alueen tai sen asukkaiden oikeudellinen asema ei muutu. Kyse on edelleen miehityksestä. 

Tämä jatkuva välinpitämättömyys kansainvälisen oikeuden sääntöjä kohtaan  pikemminkin osoittaa sen, miksi on tärkeää lopettaa Israelin rankaisemattomuus näiden sääntöjen rikkomisesta. 

3. Alueliitokset pahentavat jo vuosikausia kestäneitä ihmisoikeusloukkauksia

Amnesty vaatii, että Israelin viranomaiset lopettavat välittömästi laittomien alueliitosten edistämisen, koska ne loukkaavat palestiinalaisten ihmisoikeuksia. 

Alueliitoksilla pyritään viemään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden suoja miehitetyillä alueilla asuvilta palestiinalaisilta. Ne rikkovat myös YK:n peruskirjaa, kansainvälisen oikeuden pakottavia normeja sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia velvoitteita. 

4. Alueliitokset vahvistavat palestiinalaisten rakenteellista syrjintää

Uudet laittomat alueliitokset jatkavat Israelin siirtokuntien laajentumista. Ne vahvistavat rakenteellista syrjintää, josta Länsirannalla asuvat palestiinalaiset ovat kärsineet miehityksen alusta saakka. Palestiinalaisilta on riistetty kansalais- ja poliittiset oikeudet, muun muassa oikeus vapaaseen liikkumiseen ja syrjimättömyyteen. 

5. Alueliitoksia voidaan pitää sotarikoksina

Israel asuttaa kansalaisiaan laittomiin siirtokuntiin Länsirannalla ja pakottaa palestiinalaiset pakenemaan kodeistaan. Tämä on kansainvälisen oikeuden vastaista. Geneven sopimuksessa sanotaan, että alueita vallannut valtio ei saa siirtää omaa siviiliväestöään valtaamalleen alueelle. Sopimus kieltää myös ihmisten pakolliset joukko- tai erillissiirrot sekä karkottamiset.

Kymmenet YK:n asiantuntijat kutsuivat Israelin suunnitelmaa nykyajan apartheidiksi.

6. Kansainvälisen yhteisön tulee tuomita Israelin suunnitelmat

Kansainvälisen yhteisön, eli muiden maiden, tehtävä on vahtia kansainvälisen oikeuden noudattamista. Sen täytyy julkisesti todeta, että alueiden pakkoliitokset  Länsirannalla ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja estää Israelia miehittämästä uusia alueita. Ensimmäinen askel on lopettaa kansainvälinen kauppa Israelin siirtokunnissa toimivien yritysten kanssa.

Kansainvälisen yhteisön on vastustettava myös presidentti Trumpin esittämää rauhansopimusta ja kaikkia muita ehdotuksia, jotka uhkaavat palestiinalaisten ihmisoikeuksia, kuten oikeutta palata Länsirannalle.

Amnesty kannustaa kansainvälistä rikostuomioistuinta käynnistämään tutkinnan miehitetyn Palestiinan tilanteesta ja kehottaa hallituksia tukemaan tutkintaa sekä poliittisesti että käytännön tasolla.

7. Laittomat alueliitokset eivät poista Israelin vastuuta miehittäjänä

Miehitettyjen palestiinalaisalueiden tilannetta voidaan tarkkailla sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten että kansainvälisen rikosoikeuden näkökulmasta.

Kansainvälisen oikeuden mukaan alueiden pakkoliitokset ovat mitättömiä. Siksi ne eivät poista Israelin vastuuta miehittäjävaltana. Geneven sopimuksen mukaan miehitettyjen alueiden ihmiset eivät menetä oikeuksiaan valtaajavallan yhdistettyä alueen valtaansa. Israelin velvollisuutena on taata alueen siviiliväestön oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutuminen ja pidättäytyä ihmisoikeusloukkauksilta.

8. Vakavien seurausten lista on pitkä

Laittomien alueliitosten seuraukset voivat olla moninaiset. Esimerkiksi alueilla asuvien palestiinalaisten asuinpaikkaan ja kansalaisuuteen liittyvät seikat ovat vielä toistaiseksi suuri kysymysmerkki. Pääministeri Netanjahu on sanonut, että liitettävien alueiden palestiinalaisasukkaat eivät saa Israelin kansalaisuutta.

Liitokset johtaisivat todennäköisesti palestiinalaisomistuksessa olevien alueiden ja omaisuuden, kuten maatilojen, pakkolunastukseen.

Alueliitokset uhkaavat myös palestiinalaisten oikeutta asuntoon. Ne uhkaavat erityisesti sellaisia kyliä, joiden olemassaoloa Israel ei ole tunnustanut. Alueiden pakkoliitokset saattavat johtaa asuntojen purkamiseen ja ihmisten karkottamiseen.

Suurten alueiden pakkoliittäminen Israeliin rajoittaa palestiinalaisten liikkumisvapautta entisestään, sillä Israel on rajoittanut palestiinalaisten liikkumista jo olemassa olevissa siirtokunnissa. Rajoituksilla pyritään turvaamaan siirtokuntia ja luomaan puskurivyöhykettä Gazan saarrolle. Gazan laiton saarto ja erottaminen muista miehitetyistä palestiinalaisalueista on yritys vakiinnuttaa miehitettyjen alueiden väestön sirpaloituminen ja helpottaa Länsirannan laitonta haltuunottoa.

9. Palestiinan reaktiot

  • Palestiinalaishallinnon ulkoministeri kutsuu Israelin suunnitelmaa miehitettyjen palestiinalaisalueiden vastenmieliseksi julkiseksi ryöstöksi ja vaatii kansainvälistä yhteisöä asettamaan Israelille sanktioita.

  • Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas reagoi alueliitoksiin lopettamalla pitkäaikaisen turvallisuusyhteistyön palestiinalaisten ja israelilaisten viranomaisten välillä.

  • Palestiinan vapautusjärjestö PLO vaatii kansainvälisen koalition perustamista Israelin laittomien suunnitelmien estämiseksi.

  • Hamasia edustava Salah al-Bardawil sanoi lehdistötilaisuudessa, että Israelin suunnitelmaa pitää vastustaa kaikin mahdollisin keinoin. Hamasin sotilaallinen siipi, Izz al-Din al-Qassam –prikaatti, kutsui alueliitoksia sodanjulistukseksi.

  • Sadat palestiinalaiset osoittivat mieltään Israelin suunnitelmia vastaan Gazassa 1. heinäkuuta.

10. Ei ole ensimmäinen kerta, kun Israel toimii näin

Vuonna 1967 Israel valloitti Itä-Jerusalemin ja sitä ympäröiviä alueita ja liitti ne myöhemmin yksipuolisesti itseensä. Alueisiin kuului noin 28 palestiinalaiskylää. Kansainvälinen yhteisö on tuominnut Itä-Jerusalemin liittämisen Israeliin toistuvasti.

Samana vuonna Israel valloitti myös Golanin kukkuloiden alueen Syyrialta. Tuhansia syyrialaisia joutui pakenemaan kodeistaan. Israel tuhosi yli 100 kylää sekä perusti alueille laittomia siirtokuntia ja myöhemmin liitti tämänkin alueen yksipuolisesti osaksi itseään. YK on tuominnut myös Golanin kukkuloiden laittoman alueliitoksen. 

 

 

Seuraa meitä: