Etusivu Hyvät uutiset Hyviä uutisia: Ahed Tamimi vapautettiin

Hyviä uutisia: Ahed Tamimi vapautettiin

Palestiinalaisnuori Ahed Tamimi pääsi vapauteen 29. heinäkuuta, 21 päivää ennen tuomionsa loppumista.

Ahed Tamimi tuomittiin maaliskuun lopulla kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen läpsittyään ja tuupittuaan israelilaissotilasta viime vuoden joulukuussa. Hän oli tuolloin vain 16-vuotias. Alun perin Ahedia uhkasi jopa 10 vuoden kohtuuton vankeustuomio.

“Vapautuminen on valtava helpotus Ahed Tamimille ja hänen läheisilleen, mutta heidän iloaan varjostaa koko vangitsemisen epäoikeudenmukaisuus ja tieto, että lukuisia muita palestiinalaislapsia viruu tälläkin hetkellä Israelin vankiloissa.”, sanoo Saleh Higazi, Amnestyn Jerusalemin osaston toiminnanjohtaja.

Noin 350 palestiinalaislasta pidetään Israelin vankiloissa tai pidätyskeskuksissa. Myös heidän ihmisoikeuksia loukkaava kohtelunsa täytyy lopettaa ja lapset vapauttaa.

 

Lapsen oikeuksien sopimus – miten Israel rikkoo sitä?

Lapsen oikeuksien sopimus, artikla 37

Sopimusvaltiot takaavat, että

a) lasta ei kiduteta, eikä kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.
Kuolemanrangaistusta tai elinkautista tuomiota ilman vapauttamismahdollisuutta ei tule langettaa alle 18-vuotiaana tehdyistä rikoksista;

b) lapselta ei saa riistää hänen vapauttaan laittomasti tai mielivaltaisesti. Lapsen pidättämisessä, muussa vapaudenriistossa tai vangitsemisessa tulee noudattaa lakia ja näihin toimiin on turvauduttava vasta viimeisenä ja mahdollisimman lyhytaikaisena keinona;

c) vapaudenriiston kohteeksi joutunutta lasta on kohdeltava inhimillisesti ja kunnioittaen synnynnäistä ihmisarvoa ottaen huomioon hänen ikäistensä tarpeet. Erityisesti on vapaudenriiston kohteeksi joutunutta lasta pidettävä erillään aikuisista, paitsi silloin kun katsotaan olevan lapsen edun mukaista menetellä toisin. Jokaisella lapsella on oikeus pitää yhteyttä perheeseensä kirjeitse ja vierailukäynnein, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa;

d) vapaudenriiston kohteeksi joutuneella lapsella on oikeus pikaiseen oikeus- ja muuhun apuun samoin kuin oikeus kiistää vapaudenriiston laillisuus tuomioistuimessa tai muun toimivaltaisen, riippumattoman ja puolueettoman viranomaisen edessä ja oikeus saada pikainen päätös missä tahansa tällaisessa asiassa.

Seuraa meitä: