Digitaalinen työkalu valottaa Israelin loukkauksia Gazassa

Amnesty International ja Forensic Architecture julkaisivat tänään, Gazan 50 päiväisen sodan vuosipäivänä, digitaalisen työkalun Israelin Gazassa tekemien iskujen kartoittamiseen. Gaza Platform-työkalun tavoitteena on edistää vastuuta sotarikoksista ja muista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista.

Työkalun avulla käyttäjä voi tutkia ja analysoida dataa Israelin sotilaallisista operaatioista Gazassa vuonna 2014. Dataa tullaan keräämään ja lisäämään työkaluun tulevina kuukausina. Jo olemassa olevan, alustavan aineiston perusteella voidaan osoittaa Israelin sotavoimien useita toimintatapoja, jotka viittaavat vakaviin ja systemaattisiin loukkauksiin.

”Gaza Platform on kattavin tähän mennessä kerätty aineisto iskuista vuoden 2014 konfliktissa. Sen avulla voimme luoda hyvän yleiskuvan yli 2500 yksittäisestä iskusta ja niiden aikaansaamasta laajasta tuhosta viime kesän 50 päiväisen sodan ajalta.”, sanoo Amnesty Internationalin Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen.

Ihmisoikeustutkimukselle Gaza Platform on innovatiivinen työkalu, jonka avulla voidaan tehokkaasti työstää ja vertailla eri tietolähteitä. Työkalu koostuu interaktiivisesta kartasta, johon on tallennettu jokaisen iskun aika ja paikka sekä tyyppi, iskun kohde ja sen aiheuttamat vahingot. Lisäksi työkalussa on saatavuuden mukaan myös kuvia, videoita, kertomuksia silminnäkijöiltä ja satelliittikuvia.

Datavisualisoinnin ja digitaalisen kartan avulla käyttäjät voivat hakea työkalusta tietoa ja hahmottaa Israelin armeijan toimia. Tavoitteena on tunnistaa ja julkaista toistuvia toimintatapoja, jotka voivat auttaa sen analysoimisessa, ovatko tietyt iskut humanitaarisen oikeuden vastaisia ja muodostavatko ne sotarikoksia.

Lontoossa ja Gazassa työskennellyt tutkimustiimi on koostanut työkaluun Amnesty Internationalin, ihmisoikeusjärjestö Al Mezan ja Palestinian Center for Human Rights-järjestön (PCHR) keräämää aineistoa. Työkalu sisältää nyt tiedot yli 270 Israelin tekemästä tykistöiskusta, jotka johtivat 320 siviilin kuolemaan. Epätarkasti räjähtävän tykistötulen jatkuva käyttäminen tiiviisti asutulla alueella muodostavat umpimähkäisiä iskuja, jotka tulee tutkia mahdollisina sotarikoksina.

Gaza Platform-työkalu myös osoittaa selkeän kaavan asuintalojen pommittamisesta, siihen on kirjattu yli 1200 Israelin iskua asuintaloihin, jotka johtivat yli 1100 siviilin kuolemaan. Siviilien ja siviilikohteiden suora pommittaminen on vastoin sodan oikeussääntöjä. Amnesty International ja YK:n tutkintakomissio ovat ilmaisseet huolensa siviileihin kohdistuneiden hyökkäysten määrästä vuoden 2014 sodassa.

Israel on hyökännyt myös ensiaputyöntekijöitä, lääkintäryhmiä ja -laitoksia kohtaan. Israel on myös laajasti käyttänyt ”katolle koputtamista” eli varoitusiskuja, joissa ensin ammutaan miehittämättömästä lennokista ohjus ja sen jälkeen isompi pommi. Amnesty International ei pidä tällaisia varoitusiskuja tehokkaina varoituskeinoina, eivätkä ne vapauta Israelia selkeästä velvollisuudesta olla kohdistamatta iskuja siviileihin tai siviilikohteisiin.

Linkki Gaza Platformiin: https://gazaplatform.amnesty.org/

Forensic Architecture on Lontoon yliopiston tutkimusprojekti ja konsulttitoimisto. Gaza Platform on uuden karttatyökalun pilottiprojekti, jonka tarkoitus on tukea aseellisten selkkausten ja ihmisoikeusloukkausten tutkimista. Gaza Platform on otettu käyttöön Amnestyn ja palestiinalaisten ihmisoikeusjärjestöjen Al Mezan ja PCHR:n kanssa yhteistyössä. Pitkäntähtäimen tavoitteen on luoda työkalu, jonka avulla ihmisoikeustarkkailijat, tutkijat, tiedotusvälineet ja tavalliset ihmiset voivat jakaa tietoa ja seurata konflikteja ja kriisejä yhteistyössä.