Arvio strategisesta hallitusohjelmasta – ihmisoikeudet loistavat poissaolollaan