Amnestyn suositukset hallitukselle naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi

Suomen nykyisessä hallitusohjelmassa on sitouduttu naisiin kohdistuvan väkivallan torjutaan. Erityisen iloisia olemme siitä, että Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma astui voimaan lokakuussa 2020. Myös useat paraikaa käynnissä olevat lainsäädäntöhankkeet ovat tärkeitä etappeja sukupuolittuneen väkivallan vastaisessa kehityksessä.

Olemassa olevien ja tulevien rakenteiden on tähdättävä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen. Jotta naisiin kohdistuva väkivalta tosiasiassa vähenee sen kaikissa muodoissaan, tarvitaan pitkäjänteisiä ja hallituskaudet ylittäviä päätöksiä sekä toimenpiteitä.

Lue suosituksemme hallitukselle.