Amnestyn Suomen osaston vastaukset kuulemistilaisuudessa 23.3.2022 esitettyihin kysymyksiin