Amnestyn Suomen osaston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Amnesty pitää itsenäisen ja riippumattoman naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävää erittäin tarpeellisena monista eri syistä. Amnesty on vaatinut tehtävän perustamista jo vuosia.

Amnesty katsoo, että Istanbulin sopimuksen laaja soveltamisala vaatii raportoijalta täysimääräistä keskittymistä naisiin kohdistuvan väkivallan kaikkiin muotoihin sekä perheväkivaltaan kiinnittäen erityistä huomiota naisiin sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreina (2 artikla). Mandaatti on erittäin laaja, koska sellainen on myös naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiökenttä. Se ulottuu näennäisen ”lievistä” teoista, kuten verkkoympäristössä tapahtuva häirintä, naisten surmiin. On tärkeää, että raportoijalla on ymmärrys siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta ei ole jatkumo, vaan pikemminkin pyramidi, jossa arkipäiväistyneet ”lievät” teot luovat pohjan naissurmille.

Esityksessä naisiin kohdistuvan ilmiön laajuutta esiteltiin varsin suppeasti.

Lataa koko lausunto