Amnestyn selvitys: Viranomaiset pidättivät ja pahoinpitelivät haavoittuvassa asemassa olevia koronatoimien varjolla