Amnestyn lausunto liikenteenharjoittajien toiminnan rajoittamisesta