Amnestyn lausunto Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022