Amnestyn lausunto veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen muuttamisesta