Amnestyn lausunto valtioneuvoston asetuksesta Suomen ilmastopaneelista