Amnestyn lausunto ulkoasiainhallinnon uudistushankkeeseen