Amnestyn lausunto: Sosiaaliturvakomitean välimietintö