Amnestyn lausunto sisäministeriön esityksestä rajamenettelystä