Amnestyn lausunto palveluvalikoimaneuvoston suositusluonnoksesta aikuisten muunsukupuolisuuteen ja kehitysikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteellisistä hoitomenetelmistä

Kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, joihin Suomi on sitoutunut, on otettava huomioon myös hoitosuositusten laadinnassa.

Amnesty pitää yleisesti ottaen kannatettavana hoitosuositusten laatimista. Hoitosuosituksilla voidaan edistää oikeuksien toteutumista ja parantaa yhdenvertaisuutta oikeuksien toteutumisessa. Suositusten täytyy kuitenkin myös tosiasiallisesti johtaa tällaiseen lopputulokseen.

On myönteistä, että suositusluonnoksessa mahdollistetaan hoitoja myös alaikäisille.

Lataa koko lausunto