Amnestyn lausunto: Naiset, rauha ja turvallisuus Suomen 4. kansallisen 1325-toimintaohjelman 2023–2027 luonnos