Amnestyn lausunto muuttoliikkeen välineellistämisestä