Amnestyn lausunto maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arvomuistiosta