Amnestyn lausunto luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi