Amnestyn lausunto henkilöiden suojelemisesta perusteettomilta ja aiheettomilta kanteilta