Amnestyn lausunto: Hallituksen esitysluonnos työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta