Amnestyn lausunto EU:n alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon ja ihmiskaupan vastaisista toimenpiteistä