Amnestyn lausunto esityksistä valtioneuvoston asetuksiksi kiireellisen hoidonperusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen ja eräiden muiden asetusten muuttamisesta