Amnestyn lausunto: avoimen hallinnon viidennen toimintaohjelman luonnos