Etusivu Uutiset Amnestyn keskustoimiston ilmapiiri ja Suomen Amnestyn tilanne

Amnestyn keskustoimiston ilmapiiri ja Suomen Amnestyn tilanne

Lontoosta johdetussa Amnestyn kansainvälisessä sihteeristössä on viime kuukausien aikana tehty selvitys työilmapiiristä ja henkilöstön hyvinvoinnista. Selvityksestä käy ilmi, että ilmapiiri kansainvälisen sihteeristön toimistossa ja sen alaisissa aluetoimistoissa on huono. Laajamittaista kiusaamista, joissain tapauksissa jopa syrjintää, on esiintynyt.

Amnestyn kansainvälinen sihteeristö pitää päämajaansa Lontoossa ja sillä on 15 alueellista toimistoa ympäri maailman. Näistä erillään toimii noin 70 kansallista osastoa, kuten Amnestyn Suomen osasto, jotka ovat jäsenten johtamia yhdistyksiä.

”Olemme Suomessa ottaneet kansainvälistä sihteeristöä koskevan selvityksen tulokset järkyttyneinä vastaan. On todella tärkeää, että raportti on tehty, sillä nyt he voivat puuttua ongelmiin ja niitä voidaan alkaa korjata”, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Suomen osastossa tilanne hyvä

Amnestyn Suomen osastossa työhyvinvoinnin tilanne on hyvä eikä vastaavia ongelmia ole.

”Olemme Suomen osastossa määrätietoisesti panostaneet henkilöstön hyvinvointiin, hyviin työskentelyolosuhteisiin ja esihenkilöiden koulutukseen viimeisten kymmenen vuoden aikana”, Johansson kertoo.

”Ilmapiiriä ja työhyvinvointia kartoitetaan vuosittain kyselyllä, jossa arviot meistä työpaikkana ovat hyviä. Esimerkiksi vuoden 2018 lopussa arvio Amnestysta työpaikkana oli 4,2 asteikolla 1–5”.

Suomen osastolla on käytössä kunnianhimoinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma, jota noudatetaan. Kaikkeen epäasialliseen kohteluun ja häirintään suhtaudutaan vakavasti ja tällaisten tilanteiden käsittelylle on kehitetty selkeät prosessit.

Selvityksen tausta ja mitä tapahtuu seuraavaksi

Kansainvälinen sihteeristö tilasi selvityksen työhyvinvoinnista yhden työntekijän ja yhden harjoittelijan itsemurhien jälkeen. Näistä molemmista on myös tehty erilliset riippumattomat selvitykset. Pitkäaikaisen työntekijän kuoleman kohdalla todettiin, että Amnesty ei ollut riittävästi varmistanut keskustoimiston ulkopuolella työskennelleen työntekijän hyvinvointia. Harjoittelijan itsemurha ei liittynyt hänen harjoitteluunsa Amnestyssä.

Nyt julkaistulla selvityksellä on ollut tarkoitus saada kattava kuva henkilöstön työhyvinvoinnista ja tulosten perusteella ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ongelmien pikaiseen korjaamiseen.

Kansainvälinen sihteeristö on ottanut tulokset vakavasti. Seuraavaksi sihteeristössä tartutaan selvityksessä esitettyihin suosituksiin työilmapiirin parantamiseksi. Niiden pohjalta tehdään suunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa. Suunnitelma julkaistaan maaliskuussa 2019.

Syksyllä aloittanut Amnestyn uusi pääsihteeri Kumi Naidoo on luvannut tarttua sisäisiin ongelmiin yhtenä tärkeimpänä painopisteenään tämän kevään aikana.

“Työntekijöiden hyvinvointi on nyt keskiössä kaikessa mitä teemme. Kuten raportissa todetaan ensimmäiset askeleemme ovat olleet oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävä”, Naidoo sanoo. Hänen koko vastauksensa löytyy täältä.

 

Seuraa meitä: