Amnestyn Intian osasto joutuu keskeyttämään toimintansa hallituksen painostamana

Amnesty Internationalin Intian osasto joutuu tästä päivästä alkaen keskeyttämään ihmisoikeustyönsä. Intian hallitus on jäädyttänyt kaikki osaston pankkitilit. Hallitus pyrkii toimillaan hiljentämään valtaa pitäviä kritisoivat äänet.

Intian hallitus on 10. syyskuuta 2020 jäädyttänyt Amnesty Internationalin Intian osaston pankkitilit, jonka seurauksena osaston toiminta on pysähtynyt. Työntekijät on jouduttu irtisanomaan ja kaikki kampanja- ja tutkimustyö keskeyttämään. Tämä on viimeisin käänne jo useamman vuoden kestäneessä ihmisoikeusjärjestöihin kohdistuneessa järjestelmällisessä noitavainossa.

“Tämä on törkeä ja häpeällinen teko Intian hallitukselta. Se, että joudumme lopettamaan työmme Intiassa nyt, ei kuitenkaan tarkoita loppua sitoumuksellemme ihmisoikeustyöhön Intiassa. Tulemme etsimään tavan, jolla Amnesty International voi tehdä osansa Intiassa tulevina vuosina”, sanoo Amnestyn virkaatoimittava pääsihteeri Julie Verhaar.

Amnestyn Intian osasto on noudattanut Intian lakeja ja kansainvälistä oikeutta. Maan hallitus antaa kuitenkin ymmärtää, että osaston tekemä varainhankinta on ollut rahanpesua. Rahoitusta koskeva lainsäädäntö on epäselvä ja laajasti kritisoitu. Viranomaiset tulkisevat lakia tahallisesti niin, että se hankaloittaa erityisesti ihmisoikeusaktivistien ja -järjestöjen työtä. Näin viranomaiset pyrkivät hiljentämään ne, jotka arvostelevat Intian hallituksen ihmisoikeusloukkaksia ja muita ylilyöntejä.

Amnestyn Intian osaston ja muiden ihmisoikeusaktivistien häirintä on linjassa Intian hallituksen aiempien sortotoimien ja valtaa kritisoineiden vainoamisen kanssa. Häirintä on voimistunut Amnestyn julkaistua raportteja ihmisoikeus­loukkauksista Kashmirista, Jammusta ja Delhistä.

“Intian hallitus pyrkii lietsomaan pelon ilmapiiriä ja hiljentämään kriittiset äänet kohtelemalla ihmisoikeusjärjestöjä rikollisina”, sanoo Amnestyn Intian osaston johtaja Avinash Kumar.

“Tukahduttamisen sijaan Intian hallituksen tulisi YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä ja globaalina suurvaltana ottaa pelotta vastaan vaatimukset oikeudenmukaisuudesta ja vastuunkannosta.”