Amnestyn huomiot tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi