Amnesty vaatii EU:ta kantamaan vastuunsa turvapaikkaa hakevista myös koronakriisin aikana

Viime kuukausina Eurooppaa ja maailmaa on kohdannut odottamaton kriisi. Koronavirus on osoittanut, että yhteistyötä ja empatiaa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Myös turvapaikanhakijat tarvitsevat apuamme.

Koronakriisi koskettaa ihmisiä rajoista, kansalaisuudesta ja statuksesta riippumatta.

Tämän erikoisen tilanteen keskellä osa EU-maista on ottanut kaikki ihmiset taustasta tai kansalaisuudesta riippumatta terveydenhuoltonsa piiriin. Lisäksi useille siirtolaisille ja päätöstään odottaville turvapaikanhakijoille on järjestetty asumispalveluita.

Samaan aikaan koronakriisi on osoittanut, miten monissa maissa tilaisuus on tehnyt varkaan. Koronaa on käytetty tekosyynä ihmisoikeuksien polkemiseen. EU:n merirajoilla Eurooppaan pyrkivien turvapaikanhakijoiden pelastusoperaatioita on keskeytetty ja monet Välimeren satamat kieltävät alusten rantautumisen.

Turvapaikanhakua on vaikeutettu myös rajoittamalla hakemusten vastaanottoa ja Schengen-rajoilla turvaa hakevia on jopa vangittu mielivaltaisesti. Samalla ihmisiä käännytetään rajoilta takaisin ilman edes mahdollisuutta turvapaikanhakuun.

Esimerkiksi Italia ja Malta ovat sulkeneet satamiaan, minkä seurauksena ihmisiä on hylätty merelle. Maltaa on syytetty jopa siitä, että se lähettää kalastusaluksia työntämään turvaa hakevien veneitä takaisin Libyan vesille. Lisäksi Itävalta, Kypros ja Unkari ovat kaikki rajoittaneet turvapaikanhakuprosessejaan.

Amnesty Internationalin tutkija Matteo de Bellis kuvailee turvapaikanhakijoiden karuja olosuhteita, joita koronakriisi vaikeuttaa entisestään:

“Kuvittele, että olisit yksi 34 000:sta Kreikan saarten leireille eristetystä turvapaikanhakijasta. Leiri on mitoitettu vain 6000 ihmiselle, mutta seuranasi tällä ääriään myöten täynnä olevalla leirillä olisi vanhuksia, raskaana olevia naisia ja lapsia.”

“Tai ajattele, että sinut palautettaisiin Välimereltä konfliktien keskelle Libyaan EU:n tukeman Libyan rannikkovartioston toimesta. Vaikka sinulla kävisikin tuuri, etkä joutuisi suoraan pidätyskeskukseen – missä ihmisoikeusloukkaukset, kuten kidutus, ovat yleisiä – olisit silti koronaviruksen armoilla maassa, jossa jo valmiiksi heikkotasoisia sairaaloita pommitetaan.”

Kaiken tämän seurauksena Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, Euroopan parlamentin jäsenet ja monet muut tahot ovat antaneet Euroopan maille selkeän viestin: hallitusten täytyy osoittaa solidaarisuutensa ja vastuullisuutensa.

Euroopan maiden tulee varmistaa ihmisten oikeus elämään ja terveyteen

Amnesty, lukuisat muut järjestöt sekä joukko eurooppalaisia tutkijoita, juristeja ja lääkäreitä vaativat Euroopan unionia näyttämään esimerkkiä ja kantamaan vastuunsa turvapaikanhakijoista ja muista haavoittuvassa asemassa olevista ihmisryhmistä.

Turvaa hakeville ihmisille tulee taata pääsy turvapaikkaprosessiin suljetuista rajoista huolimatta. Turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus ja ehdoton palautuskielto pätee myös koronakriisin aikana.

Lisäksi ihmisille on turvattava tarvittava terveydenhoito. Turvapaikanhakijoilla tulee olla mahdollisuus riittävään hygieniaan ja koronan vaatimaan eristäytymiseen majoituksissaan. Paikoissa, joissa tilojen ahtaus ja hygienian taso eivät tätä mahdollista, kuten Kreikan saarten pakolaisleireillä, ihmisiä tulee mahdollisimman pian siirtää asianmukaisiin oloihin.

Vaadimme myös, että mielivaltaisesti rajoilla vangitut turvapaikanhakijat vapautetaan. Turvaa hakevia ei tule säilöönottaa perusteettomasti pelkästään maahantulonsa perusteella.

Viime viikot ovat todistaneet, että poliittisella tahdolla voimme suojella kaikkia ihmisiä – mukaan lukien kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia.

Kehotamme Euroopan unionin jäsenvaltioita tarttumaan tähän vastuunkannon mahdollisuuteen. Nyt on mahdollisuus näyttää esimerkillä, kuinka koronakriisi voitetaan yhdessä – jättämättä ketään sivuun.

Yllä oleva teksti on mukaelma avoimesta kirjeestä, joka on lähetetty 27:lle Euroopan unionin jäsenmaalle. Kirje on myös lähetetty muun muassa Eurooppa-neuvostolle, Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille sekä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexille.