Amnesty: Twitter jättää naiset edelleen alttiiksi verkkoväkivallalle

Amnestyn tuore analyysi osoittaa, että Twitter on edelleen turvaton paikka naisille. Yritys on luvannut toistuvasti puuttua naisiin kohdistuvaan verkkoväkivaltaan ja -häirintään, mutta teot ovat jääneet pieniksi.

Naisten kohtaama jatkuva uhkailu ja häirintä sosiaalisessa mediassa ovat keinoja hiljentää ja estää heitä osallistumasta julkiseen keskusteluun. Amnesty on nostanut ongelman esille vuonna 2018 julkaistussa Toxic Twitter -raportissa. Tuore Twitter Scorecard -analyysi tarkastelee tilanteen kehittymistä raportin julkaisun jälkeen.

”Naisten kohtaama jatkuva häirintä on johtanut siihen, että monet naiset alkavat sensuroida itseään. He eivät uskalla ilmaista mielipiteitään tai he lähtevät kokonaan pois esimerkiksi Twitteristä. Tätä on nähty myös Suomessa. Twitterillä, ja muilla sosiaalisen median alustoilla, on vastuu suojella naisia häirinnältä”, sanoo Amnestyn Suomen osaston sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan häirinnän asiantuntija Pia Puu Oksanen.

Suhteettoman suuri osa naisiin kohdistuvasta häirinnästä Twitterissä kohdistuu rodullistettuihin naisiin, uskonnollisiin vähemmistöihin, lesboihin, biseksuaaleihin, transnaisiin ja muun sukupuolisiin sekä vammaisiin naisiin.

Twitter myöntää, että sen tulisi tehdä enemmän ongelman korjaamiseksi

Toxic Twitter -raportissa Amnesty antoi kymmenen kohdan suosituslistan toimenpiteistä, joilla yritys voisi huolehtia siitä, että naisiin kohdistuva uhkailu ja häirintä vähenisi. Samalla yritys huolehtisi ihmisoikeusvelvoitteistaan.

Twitterin tekemä työ asian korjaamiseksi on kuitenkin ollut vähäistä. Se on tarttunut vain yhteen Amnestyn suosittelemista konkreettisista toimenpiteistä. Sen myötä häirintäilmoitusten käsittely on muuttunut aiempaa läpinäkyvämmäksi. Käyttäjille on myös tarjottu enemmän tietoa yksityisyys- ja turva-asetuksista sekä niiden väärinkäytöstä seuraavista haitoista.

Twitter on antanut tietoja algoritmeista, joilla se on pyrkinyt estämään valheellisen informaation leviämisen koronapandemian aikana. Yritys ei kuitenkaan kerro, onko minkäänlaisia automatisoituja prosesseja naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi luotu tai suunnitteilla.

Ongelman laajuuden arvioiminen on haastavaa, sillä Twitter ei tarjoa tarkkaa dataa maakohtaisesti siitä, kuinka moni ilmoittaa häirinnästä tai kuinka iso osa ilmoituksista on tehty sukupuoleen tai etniseen taustaan kohdistuneesta häirinnästä. Yritys ei myöskään kerro kuinka paljon sen palkkalistoilla on ihmisiä, jotka moderoivat alustalla olevia sisältöjä.

Twitter on tutustunut Amnestyn analyysiin ja on samaa mieltä siitä, että sen tulisi toimia naisten suojelemiseksi. Yrityksen mukaan analyysissä eritellyt tiedot maittain ja alueittain voivat kuitenkin antaa ongelmasta vääristyneen kuvan. Amnesty muistuttaa, että yrityksen olisi ihmisoikeusvelvoitteensa täyttääkseen oltava avoin siitä, kuinka se käsittelee verkkoväkivallasta saamansa ilmoitukset.