Etusivu Tiedote Amnesty: Perheenyhdistämisen vaikeuttaminen on lyhytnäköistä politiikkaa

Amnesty: Perheenyhdistämisen vaikeuttaminen on lyhytnäköistä politiikkaa

Amnestyn Suomen osasto arvostelee perheenyhdistämisten hankaloittamista. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä tiukennuksista. Nykyäänkään monet perheenyhdistämiseen oikeutetut henkilöt eivät pysty käytännössä yhdistämään perhettään, koska se on jo edellisten kiristysten seurauksena tehty erittäin vaikeaksi.

Jos hallituksen esitys toteutuu, perheenyhdistäminen on jatkossa käytännössä mahdotonta monelle kansainvälistä suojelua saavalle. Hallitus veisi näin oikeuden perhe-elämään monilta sotaa ja vainoa paenneilta.

Hallituksen esityksen mukaan perheenyhdistämistä vaikeutetaan säätämällä pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämisen ehdoksi toimeentuloedellytyksen täyttyminen. Käytännössä perheenkokoajan pitäisi tienata kuukausittain nettona 2 600 euroa tuodakseen Suomeen esimerkiksi puolison ja kaksi lasta. Alle puolet suomalaisista tienaa näin paljon. Toimeentuloehdon täyttäminen on äärimmäisen vaikeaa kansainvälistä suojelua saaville ihmisille, sillä he työllistyvät usein matalapalkka-aloille.

”Tulorajoista on luovuttava. Perheenyhdistäminen on nimenomaan hallittu ja turvallinen tapa matkustaa Suomeen ja auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia. Jos tämä mahdollisuus estetään käytännössä kokonaan hallituksen esittämällä tavalla, perheenjäsenet pakotetaan vaarallisille reiteille yrittämään matkaa itsenäisesti,” sanoo Amnestyn oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio.

”Lausuntokierroksen ja laajan kritiikin jälkeen hallitus on poistanut esityksestä vain kohdan, joka ulottaisi kiristyksen myös Suomen kansalaisten perheenjäseniin. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten, eli pakolaisten ja muiden kansainvälistä suojelua saavien osalta kohtuuttomat suunnitelmat ovat ennallaan”, Aarnio toteaa.

Perheenyhdistämisten vaikeuttaminen on jyrkässä ristiriidassa hallituksen tavoitteleman tehokkaan kotouttamisen kanssa, sillä erossa perheestä eläminen on suurimpia onnistuneen kotoutumisen esteitä usein vakavia psykologisia traumoja kantaville pakolaisille. Suomessa asuvien perheenkokoajien on vaikeaa keskittyä kieliopintoihin tai työnhakuun, kun heillä on jatkuva huoli perheestään.

”Tämä on hyvin lyhytnäköistä politiikkaa, joka vaikeuttaa Suomeen saapuvien pakolaisten kotoutumista. Mielikuvista ja myyteistä huolimatta pakolaisten perheenyhdistäminen on jo nyt usein lähes ylitsepääsemättömän vaikeaa, ja nyt hallitus haluaa estää perhe-elämän kokonaan”, Aarnio sanoo.

Sisäministeriössä selvitetään tämän huolestuttavan lakiesityksen lisäksi myös, mitä muita kiristyksiä perheenyhdistämiseen voitaisiin tehdä.  Samalla ministeriö selvittää myös vielä mahdollisuutta ulottaa toimeentuloedellytys Suomen ja Pohjoismaiden kansalaisiin, vaikka kyseinen kohta jäi nyt eduskuntaan lähtevästä lakiesityksestä pois.

Perheenyhdistämisten vaikeuttamista on arvosteltu järjestökentällä laajasti. Tässä järjestöjen yhteinen kannanotto lakiluonnoksesta: https://www.amnesty.fi/jarjestot-perheenyhdistamisen-tulorajoista-luovuttava/

Seuraa meitä: