Amnesty: Perheenyhdistämisen vaikeuttaminen on lyhytnäköistä politiikkaa