Amnesty International Suomen osaston lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteon valmisteluun

Maailmassa, jossa ihmisoikeuksia ja ihmisoikeusjärjestelmää kyseenalaistetaan voimakkaasti, on tärkeä edistää ihmisoikeuksia monipuolisesti ja tuoda esille niiden merkitystä kaikille sukupuolille. Eri politiikkaohjelmissa on usein päällekäisyyttä — mikä kertoo tiettyjen kysymysten läpileikkaavuuden tunnistamisesta ja eri toimijoiden välisestä hyödyllisestä dialogista — mutta painotuksesta riippumatta kaikissa poliittisissa linjauksissa tulee olla selkeä ihmisoikeusperustaisuus selkärankanaan.

Valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoa varten kokosimme mielestämme keskeisiä kehityskohteita ja teemoja. Tasa-arvopoliittista selontekoa varten tarkastelemme teemoja sukupuolten tasa-arvon kannalta. Lausunnossamme keskitymme keskeisten tasa-arvokysymysten identifioimiseen ja tavoitteiden asettamiseen:

Lataa koko lausunto