Etusivu Kannanotot Amnesty hyväksyi kannan seksityöntekijöiden oikeuksien parantamiseksi

Amnesty hyväksyi kannan seksityöntekijöiden oikeuksien parantamiseksi

Amnestyn kansainvälinen edustajainkokous äänesti eilen kokouksessaan Dublinissa järjestön seksityötä koskevasta linjauksesta. Amnestyn edustajat ympäri maailmaa hyväksyivät päätöslauselman, joka valtuuttaa Amnestyn kansainvälisen johtokunnan laatimaan ja hyväksymään järjestön seksityötä koskevan kannan.

”Seksiä myyvät ihmiset eri puolilla maailmaa ovat erittäin marginalisoidussa asemassa ja heihin kohdistuu syrjintää ja väkivaltaa. Globaali liikkeemme hyväksyi nyt kannan, jolla pystytään paremmin suojelemaan seksityötä tekevien ihmisten oikeuksia. Kannan hyväksyminen helpottaa Amnestyn työtä tulevaisuudessa tämän tärkeän kysymyksen parissa”, Amnestyn pääsihteeri Salil Shetty sanoo.

Päätöslauselman pohjalta Amnesty esittää suostumukseen perustuvan seksin täyttä dekriminalisaatiota eli rangaistavuuden poistoa. Päätöslauselmassa vaaditaan valtioita varmistamaan, että seksityötä tekeviä suojellaan hyväksikäytöltä, ihmiskaupalta ja väkivallalta.

“Tiedostamme, että tämä kriittinen ihmisoikeuskysymys on valtavan monimutkainen, ja siksi olemme lähestyneet sitä kansainvälisten ihmisoikeusnormien näkökulmasta. Saimme kannan valmisteluun näkemyksiä ympäri maailmaa globaalilta liikkeeltämme”, Shetty sanoo.

Kannanmuodostamista edelsi kaksi vuotta tutkimuksia ja konsultaatioita. Niiden pohjalta todettiin, että nyt hyväksytty kanta mahdollistaa parhaiten seksiä myyvien ihmisoikeuksien puolustamisen ja vähentää heihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia.

Seksityötä tekevät voivat joutua monenlaisten ihmisoikeusloukkausten kohteeksi; heitä voivat uhata fyysinen ja seksuaalinen väkivalta, mielivaltaiset pidätykset, kiristys sekä häirintä ja ihmiskauppa. Heitä voidaan pakottaa HIV-testihin ja lääkärintarkastuksiin. Seksityötä tekeviä voidaan myös syrjiä esimerkiksi terveyteen ja asumiseen liittyvissä palveluissa sekä muissa sosiaalipalveluissa.

Amnestyn hyväksymän kannan taustalla on hyödynnetty YK:n alaisten järjestöjen tekemää tutkimusta (mm. Maailman terveysjärjestö WHO, UNAIDS, UN Women ja YK:n oikeutta terveyteen käsittelevä erityisraportoija). Amnesty on tehnyt omaa tutkimusta neljässä maassa.

Kantaa muodostaessaan Amnesty myös konsultoi useita järjestöjä, kuten seksityöntekijöiden ja entisten prostituoitujen järjestöjä, abolitionismia kannattavia tahoja, naisten oikeuksia ajavia järjestöjä, hlbti-aktivisteja, ihmiskaupan vastaisia toimijoita ja HIV/AIDS-järjestöjä.

Amnesty vastustaa ihmiskauppaa kaikissa sen muodoissa. Ihmiskauppa ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat kansainvälisen oikeuden mukaan rikoksia ja ne tulee kriminalisoida. Tämä on ilmaistu selkeästi myös uudessa kannassa ja kaikessa Amnestyn työssä.

“Päätös ei ollut helppo eikä siihen päästy nopeasti. Kiitämme jäseniämme ja konsultaatioprosessissa mukana olleita järjestöjä ympäri maailmaa heidän tärkeästä panoksestaan tässä prosessissa. He ovat auttaneet meitä saavuttamaan tärkeän päätöksen, joka muokkaa seksityötä tekevien ihmisoikeuksien parissa tekemäämme työtä tulevaisuudessa”, Salil Shetty sanoo.

Seuraa meitä: