100 järjestöä vaatii: Pääsy turvalliseen aborttiin on varmistettava myös pandemian aikana

Rajoittavat lait ja raskas byrokratia ovat vaikeuttaneet abortin saatavuutta Euroopassa. Useat naiset ja tytöt kamppailevat pääsystä turvalliseen aborttiin koronaviruspandemian aikana.

100 järjestöä, mukaan lukien Amnesty International, vaatii Euroopan hallituksia varmistamaan pikaisesti, että turvallisen ja oikea-aikaisen abortin saa myös koronaviruspandemian aikana. Hallitusten on tunnustettava abortti välttämättömäksi terveydenhuolloksi.

“Hallitusten täytyy kiireellisesti poistaa kaikki lääketieteellisesti tarpeettomat vaatimukset, jotka haittaavat abortin saatavuutta. Heidän tulee myös antaa naisille mahdollisuus tehdä varhainen lääkkeillä suoritettava abortti kotonaan”, sanoo Leah Hoctor, Center for Reproductive Rights -järjestön alueellinen johtaja.

Yhteisen kannanoton vaatimukset koskevat myös Suomea: abortin saaminen vaatii kahden lääkärin hyväksynnän ja lääkkeellisessäkin abortissa ensimmäinen lääke on otettava sairaalassa. Nämä vaatimukset asettavat tarpeettomia esteitä abortin saamiselle ja voivat erityisesti pandemian oloissa vaarantaa naisen terveyden.

Rajoitukset vaikuttavat heikoimmassa asemassa oleviin

Suurin osa Euroopan hallituksista ei ole toteuttanut toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin etteivät naiset ja tytöt altistu terveysriskeille ja viivytyksille hakeutuessaan välttämättömiin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin. Myöskään tietoa esimerkiksi kotona lääkkeillä suoritettavista aborteista ei ole saatavilla.

Monessa maassa hoitoon hakeutuminen on nyt tavallistakin vaikeampaa. Monet sairaalat ja klinikat ovat vähentäneet lisääntymisterveyden palveluitaan minimiin tai sulkeneet ne kokonaan esimerkiksi henkilöstöpulan tai henkilöstön uudelleensijoitusten vuoksi.

Lisääntymisterveyspalveluiden rajoitukset vaikuttavat suhteettoman paljon esimerkiksi köyhyydessä eläviin naisiin, vähemmistöihin sekä parisuhde- ja seksuaaliväkivaltaa kokeneisiin.

Puola yrittää jälleen tiukentaa aborttilakiaan

Euroopassa abortti on laiton tai ankarasti rajoitettu Andorrassa, Liechtensteinissa, Maltalla, Monacossa, Puolassa ja San Marinossa. Kyseisissä maissa lakien ja rajoitusten haitalliset vaikutukset korostuvat koronaviruspandemian aikana. Naisten on esimerkiksi lähes mahdotonta matkustaa saadakseen laillinen abortti ulkomailta tai hankkia lääkkeitä postitse muista maista.

Puolassa on jo nyt yksi Euroopan ankarimmista aborttilaeista. Abortti on sallittu ainoastaan silloin, jos raskaus on seurausta raiskauksesta tai insestistä, jos naisen henki ja terveys on vaarassa tai jos sikiöllä todetaan vakava, todennäköisesti kuolemaan johtava kehityshäiriö. Vaikka edellä mainitut perusteet täyttyisivät, tytöillä ja naisilla on käytännössä suuria vaikeuksia saada abortti.

Lokakuussa 2016 ihmiset ympäri Puolaa vastustivat parlamentin lakiehdotusta, joka olisi kieltänyt abortit lähestulkoon kokonaan. Kansanliike sai aikaan valtavan kansainvälisen huomion ja tuen, ja tuolloin parlamentti hylkäsi lakialoitteen. Nyt parlamentti on jälleen aikeissa käsitellä aborttilain tiukennusta.*

Koronaviruspandemiaa ei pidä käyttää tekosyynä naisten oikeuksien heikentämiselle. Pääsy turvalliseen ja lailliseen aborttiin on ihmisoikeus. Amnesty Internationalin mukaan jokaisella täytyy olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa sekä päätäntävalta siitä, haluaako lapsia ja milloin.

*Puolan parlamentti käsitteli 16.4.2020 aborttilain kiristämistä ja seksuaalikasvatuksen kieltämistä. Kumpikaan lakiehdotuksista ei saanut selvää kannatusta, joten ne siirrettiin valiokuntien käsittelyyn.

Työmme: Abortti