Vaadi pidätetyn ihmisoikeuspuolustajan vapauttamista