Etusivu Tietosuojaperiaatteemme

Tietosuojaperiaatteemme

Amnesty ei anna verkkosivuilla ja kampanjatapahtumissa kerättyjä yhteystietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää Amnestyn kampanjoista ja ihmisoikeustyöstä kertomiseen. Voit milloin tahansa peruuttaa Amnestyn sähköisen uutiskirjeen tilauksen.

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on päivitetty 19.9.2012.

Rekisterinpitäjä

Amnesty International, Suomen osasto
Hietaniemenkatu 7 A, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 0224270-8

 

Rekisteristä vastaava henkilö

Katri Korhonen
puh. 09 5860 440
amnesty@amnesty.fi

 

Rekisterin nimi

Amnesty Internationalin Suomen osaston tukijarekisteri.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Amnesty Internationalin Suomen osaston tukijarekisterin ylläpitäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Amnestyn toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse, sähköpostilla tai paperipostilla.

Tukijoilla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietosisältö

Tukijarekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

  • Tukijan etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja tukijatiedot saadaan tukijasuhteen syntyessä ja sen aikana tukijan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Tukijasuhde syntyy, kun tukija ilmoittaa tietonsa osallistuessaan toimintaan Amnestyn verkkosivuilla tai tapahtumissa tai kun tukija tekee kertalahjoituksen verkkosivuilla tai liittyy Amnestyn kuukausitukijaksi.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Amnesty Internationalin Suomen osaston ulkopuoliseen käyttöön.

 

Rekisterin suojaus

Tukijarekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo tukijarekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten tukijan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Seuraa meitä: