Tietosuojaperiaatteemme

Tietosuoja ja sen toteuttaminen eli tietoturva ovat meille erittäin tärkeitä. Amnesty ei luovuta puhelin- tai katuvarainhankinnassa, verkkosivuilla tai kampanjatapahtumissa kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään tukijasuhteen hoitamiseen sekä Amnestyn kampanjoista ja ihmisoikeustyöstä tiedottamiseen. Sähköiseen viestintään kysytään lupa, kuten EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää. Voit milloin tahansa peruuttaa Amnestyn sähköisen uutiskirjeen tilauksen.

Tämä dokumentti on päivitetty 15.1.2019

Rekisterinpitäjä

Amnesty International, Suomen osasto
Hietaniemenkatu 7 A, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 0224270-8

Rekisteristä vastaava henkilö

Katri Korhonen
puh. +358 985 620 600
amnesty@amnesty.fi

Rekisterin nimi

Amnesty Internationalin Suomen osaston tukijarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Amnesty Internationalin Suomen osaston tukijarekisterin ylläpitäminen. Rekisterissä oleviin voidaan olla yhteydessä tukijasuhteen hoitamisen vuoksi, ja markkinoida tai tiedottaa Amnestyn toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse, sähköpostilla, verkkomainonnalla tai paperipostilla. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään huolellisesti ja tietoturvallisesti, EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämällä tavalla.

Tukijoilla on oikeus pyytää tarkistamaan, muuttamaan ja poistamaan itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkistamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään lain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietoja käsittelevät vain Amnestyn omat tai rajattujen palveluntarjoajien työntekijät. Näitä palveluntarjoajia ovat asiakasjärjestelmiemme tai verkkosivualustamme toimittajat.

Henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille esimerkiksi osoitetietojen päivitystä ja postitusta varten. Näiden palveluntarjoajien kanssa meillä on sopimukset, joissa on otettu huomioon lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Palveluntarjoajilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai luovuttaa niitä eteenpäin, he käsittelevät niitä vain Amnestyn määrittelemiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Tukijarekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

  • Tukijan etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot
  • Laskutustiedot ja maksuhistoria
  • Luvat tai kiellot yhteydenottoihin
  • Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot saadaan tukijasuhteen syntyessä ja sen aikana tukijan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Tukijasuhde syntyy, kun tukija ilmoittaa tietonsa osallistuessaan toimintaan Amnestyn verkkosivuilla tai tapahtumissa, tai kun tukija liittyy Amnestyn kuukausitukijaksi tai tekee kertalahjoituksen verkkosivuilla.

Rekisterin suojaus

Digitaalista tukijarekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Myös paperilla kerätyt tiedot (lahjoituslomakkeet, tapahtumien paperiset vetoomukset) käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo tukijarekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten tukijan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä kehittääksemme sen käyttökokemusta ja tarjotaksemme käyttäjille kiinnostavaa sisältöä. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeet tallentavat tietoa verkkosivun käytöstä. Käyttäjät tunnistetaan ja lasketaan anonyymisti eikä käyttäjää voida tai pyritä tunnistamaan evästeiden avulla. Evästeiden käytön tavoitteena on käyttökokemuksen parantaminen.