Etusivu Hyvät uutiset Nigeria: Shell taipuu vihdoin maksamaan korvauksia öljytuhon uhreille

Nigeria: Shell taipuu vihdoin maksamaan korvauksia öljytuhon uhreille

Öljyjätti Shell taipui vihdoin maksamaan korvauksia yhteisölle, jonka elinympäristön ja toimeentulon yhtiön öljyvuodot tuhosivat Niger-joen suistossa Bodossa vuonna 2008. Tämä on tärkeä voitto yritysten piittaamattomuuden uhreille.

Iso-Britanniassa nostetun oikeuskanteen seurauksena Shell joutuu maksamaan 55 miljoonaa dollaria onnettomuuden uhreille. Korvaussummasta 35 miljoonaa dollaria jaetaan 15 600 ihmisen kesken ja 20 miljoonaa maksetaan yhteisölle.

”Korvaukset ovat kaivattu voitto, mutta niitä jouduttiin odottamaan liian kauan”, toteaa Amnestyn kansainvälisten asioiden johtaja Audrey Gaughran. ”Kului kuusi vuotta ennen kuin yhtiö suostui korvaussummaan, joka on lähelläkään oikeudenmukaista hyvitystä.”

Valheita ja törkeää vitkuttelua

”Shell tiesi, että Bodon onnettomuus sattuisi ennen pitkää. Yhtiö ei tehnyt mitään estääkseen vuotoa ja onnettomuuden satuttua se valehteli vuotaneen öljyn määrästä”, Gaughran jatkaa. ”Jos Iso-Britanniassa ei olisi nostettu kannetta sitä vastaan, yritys ei vieläkään olisi suostunut tunnustamaan öljyvuodon laajuutta ja Bodon asukkaat olisi petetty täysin.”

Shell tiesi, että Bodon onnettomuus sattuisi ennen pitkää

Shell on alusta asti myöntänyt, että molemmat vuonna 2008 sattuneet öljyvuodot aiheutuivat yhtiön öljyputken viasta. Öljyjätti on kuitenkin toistuvasti väittänyt, että vuodon laajuus oli molemmissa vuodoissa yhteensä vain noin 4 000 tynnyriä – vaikka vuodot jatkuivat viikkoja.

Vuonna 2012 Amnesty päätyi laskelmissaan hyvin toisenlaisiin lukuihin. Riippumaton, ensimmäisestä öljyvuodosta kuvattuun videotallenteeseen perustunut arvio vuodosta ylitti 100 000 tynnyriä.

Britanniassa nostettu oikeusjuttu pakotti Shellin vihdoin myöntämään, että sen arviot olivat virheellisiä ja alakanttiin. Shell ei kuitenkaan edelleenkään ole kertonut, paljonko öljyä sen mukaan vuoti.

Oikeuskäsittelyn aikana Shellin oli myös paljastettava, että vähintäänkin vuodesta 2002 alkaen se tiesi useimpien putkiensa olevan vanhoja ja että osa putkistosta oli niin huonossa kunnossa, että ne muodostivat “vakavan riskin ja uhan”.

Jo vuonna 2002 laaditussa asiakirjassa Shell toteaa, että öljyputkien korjaus on voimakkaan ruostumisen takia aloitettava välittömästi. Amnestyn ja paikallisen CEHRD-kansalaisjärjestön tietojen mukaan Shell ei kuitenkaan tarttunut korjaustoimiin – ei, vaikka sillä oli vuosien ajan käytössään tiedot putkiston surkeasta kunnosta.

Korvaukset ovat ensimmäinen askel kohti oikeutta

Kuuden vuoden odotus on vaatinut veronsa Bodon asukkaiden keskuudessa. Vuoto tuhosi monen elinkeinon kalastuksessa ja maanviljelyksessä. Vuosien ajan ihmiset ovat joutuneet elämään saastuneessa ympäristössä, ja koska korvauksia ei ole maksettu, he ovat eläneet myös musertavassa köyhyydessä.

Koska korvauksia ei ole maksettu, he ovat eläneet musertavassa köyhyydessä

”Korvaukset ovat ensimmäinen askel kohti sitä, että Bodon ihmiset saavat oikeutta”, sanoo Styvn Obodoekwe, CEHRD-järjestön johtaja. ”Oikeus toteutuu kuitenkin täysin vasta sitten, kun Shell puhdistaa pahoin saastuneet poukamat ja suoalueet. Vasta silloin kalastuksesta ja maanviljelyksestä elävät ihmiset voivat alkaa uudelleen kehittää elinkeinoaan.”

Seuraa meitä: