Romanit kohtaavat päivittäistä rasismia Euroopassa
Syrjintä

Romanit kohtaavat päivittäistä rasismia Euroopassa

Euroopassa elää noin 10–12 miljoonaa romania. Monessa valtiossa he ovat merkittävä vähemmistö.

Romanit ovat kohdanneet systemaattista syrjintää ja rasismia Euroopassa jo satojen vuosien ajan. Ennakkoluuloja romaneja kohtaan on niin valtaväestöllä kuin virkavallalla. Usein esimerkiksi virkavalta ei ole tehokkaasti ehkäissyt tai tutkinut romaneihin kohdistuneita rasistisia hyökkäyksiä.

Romaneihin kohdistuvat asenteet pitävät yllä köyhyyden kierrettä. Se näkyy esimerkiksi heikoissa asuinoloissa, joista usein puuttuu esimerkiksi sisävessa tai sähkö. Syrjintä vaikeuttaa töiden saamista ja moni päätyy kerjäämään, mikä on tuttu näky myös Suomessa. Romanien pakkohäädöt ovat yleisiä muun muassa Italiassa ja Ranskassa.

Koronapandemian aikana vuonna 2020 romanivähemmistö asetettiin Slovakiassa ja Bulgariassa pakkokaranteeniin, vaikka vastaavia toimia ei osoitettu valtaväestölle.

Romanien syrjintä on näyttäytynyt paikoin myös niin, että heitä on estetty saamasta oman maansa kansalaisuutta tai sosiaalietuuksiin tarvittavia henkilöllisyysasiakirjoja. Tällaisen toiminnan ja asenteiden takia julkisen terveydenhuollon palvelut jäävät usein romanien saavuttamattomiin. Romaneilla on enemmän terveysongelmia ja matalampi eliniänodote kuin valtaväestöllä.

Romanien lukutaito on matalampi kuin muissa väestöryhmissä, eikä romanilasten oikeus koulunkäyntiin toteudu kaikkialla Euroopassa. Romanilapsia on järjestelmällisesti syrjitty muun muassa Tšekissä ja Slovakiassa, joissa lapsia oli sijoitettu perusteettomasti erityiskouluihin, joissa opetuksen taso on ollut ala-arvoista. Vuosina 2014-2016 Euroopan komissio aloitti rikkomusmenettelyt romanivähemmistöjen syrjinnästä Tšekkiä, Slovakiaa ja Unkaria vastaan. Nämä olivat ensimmäiset kerrat, kun komissio käynnisti rikkomusmenettelyn jäsenvaltiota vastaan niin kutsuttuun rasismidirektiiviin nojaten.

Amnesty on työskennellyt vuosia eri maiden koulujärjestelmässä tapahtuvan syrjinnän sekä pakkohäätöjen esiin nostamiseksi ja vaatinut Euroopan unionilta ja sen jäsenmailta konkreettisia tekoja romanien oikeuksien edistämiseksi.

Lue lisää syrjinnän vastaisesta työstämme