Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin asetukseksi toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa

Euroopan komissio antoi 23.9.2020 tiedonannon maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta, joka sisältää viisi lainsäädäntöehdotusta. Näistä kolme on uusia ja kahdella muutetaan vuonna 2016 annettuja ehdotuksia. Nyt käsittelyssä oleva asetusehdotus liittyy kriisiin tai ylivoimaisen esteen eli force majeure -tilanteisiin varautumiseen.

Amnesty ei kannata komission kyseessä olevaa asetusehdotusta kriisitilanteisiin liittyen. Ehdotuksella rajoitetaan voimakkaasti turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia ja riski ehdottoman palautuskiellon periaatteen loukkaamisille kasvaa. Ehdotus edustaa poliittiseen sopuun pyrkimistä eikä niinkään aidosti toimivan yhteisen järjestelmän luomista ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien turvaamista.

Mikäli ehdotus kuitenkin etenee jäsenmaiden neuvotteluissa, on Suomen pyrittävä saamaan asetuksesta mahdollisimman ihmisoikeusmyönteinen.

Lataa koko lausunto