Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin asetukseksi toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa