Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinnasta

Ehdotuksen tavoitteena on nopeuttaa turvapaikkahakemuksesta vastaavan jäsenvaltion määrittelyä sekä selkiyttää hakijan oikeuksia ja velvollisuuksia turvapaikkamenettelyssä. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä väärinkäytöksiä ja hakijoiden luvatonta liikkumista EU:n alueella.

Amnesty katsoo, että komission ehdotuksessa korostuvat maahanmuuton hallinta ja ehkäisy sekä prosessien, mukaan lukien palautusten, tehostaminen kansainvälistä suojelua hakevien perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusturvan sijaan. Lisäksi komission ehdotus ei riittävällä tavalla muuta lähtökohtaa, jossa vastuu turvapaikkahakemusten arvioinnista säilyisi käytännössä ensimmäisellä saapumismaalla.

Komissio ehdottaa myös solidaarisuuteen kehottavan järjestelmän kehittämistä, jonka monimutkaisuus herättää epäilyksiä vastuunjaon ennustettavuudesta ja siitä, onko järjestelmä todella käytännössä toimiva.

Lataa koko lausunto